BærekraftAnsvarlig visjon

Det følger mange utfordringer med å være en del av tekstilindustrien, både når det gjelder komplekse leverandørkjeder og betydelige miljøutfordringer. I Becksöndergaard tar vi disse utfordringene på alvor og er opptatt av at veksten vår skal skje gjennom bærekraftige forretningsprosesser. Ansvaret vårt bygger på de 10 prinsippene i FNs Global Compact-initiativ, som er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.

Det er en grunnleggende prioritering hos oss at vi skal bygge langsiktige forretningsrelasjoner med leverandørene våre. Vi lager unike og holdbare produkter i nært samarbeid med leverandørene. Relasjonene våre er avgjørende for at vi skal lykkes med kontinuerlig å forbedre og fremme etterlevelsen av Becksöndergaards retningslinjer for samfunnsansvar.

For Becksöndergaard handler ansvaret om å bygge en virksomhet som erkjenner både sin innvirkning på og sitt ansvar overfor miljøet, ansatte, kunder og menneskene som lager produktene våre. Ansvaret handler om å endre prosedyrer og tankemåter aktivt i samarbeid og om å fremme åpenhet med leverandørene våre. Vi streber etter å utgjøre en positiv kraft; ikke bare for å bli bedre på det vi gjør, men for å bidra til en bærekraftig utvikling.

 

Ansvarlig produksjon

Becksöndergaard eier ingen fabrikker. Vi velger imidlertid leverandører og produksjonsland nøye, og vi har et kontinuerlig ansvar for å gi leverandørene kompetanse i hvordan de kan skape anstendige arbeidsforhold for menneskene som er involvert i produksjonen av produktene våre.

Vi tror at det å skape nære relasjoner med leverandører ikke bare fremmer ytterligere åpenhet i leverandørkjeden, men også gjør det mulig for oss å kommunisere og skape gjensidig forståelse for viktigheten og verdien av å jobbe med menneske- og arbeidstakerrettigheter. Hoveddelen av produksjonen vår er derfor fordelt på et lite antall hovedleverandører som har arbeidet med oss i mange år.

Leverandørers produksjonsanlegg ligger i Kina, India, Tyrkia og Italia.

 

Ansvarlig miljø

Vi tror at vi raskest og mest effektivt kan oppnå langsiktige resultater i arbeidet med å unngå skadelige kjemikalier, ved å gi leverandørene våre ytterligere kunnskap og økt kapasitet på området.

Sammen med leverandørene jobber vi aktivt med en liste over forbudte kjemikalier og grenseverdier for kjemikalier som alle må signere og overholde. Listen bygger på EUs kjemikalieforordning REACH og oppdateres ofte med strengere krav. Det aktive arbeidet med kjemikalier kontrolleres med tester utført av eksterne tredjeparter og er en del av evalueringsarbeidet som vi sammen med leverandørene våre gjennomfører for å kartlegge risikoer og forbedringsområder.Ansvarlig dyrevelferd

Sammen med leverandørene jobber vi for å fremme dyrevelferd og sporbarhet.

Vi godtar ikke:

  • merinoull fra sauer som det har blitt utført mulesing på
  • bruk av dyr som står på CITES' (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) og IUCNs (International Union for Conservation of Nature) lister over truede arter
  • bruk av huder fra gårder som ligger i områder der regnskog har blitt hogd ned for å gi plass til gårder
  • bruk av angoraull eller blandingsgarn med angoraull

 

Til åleskinnsproduktene våre bruker vi dessuten bare skinn som er biprodukt fra næringsmiddelindustrien.

 

Ansvarlige materialer

I Becksöndergaard har vi for det meste jobbet med naturlige fibre som bomull, silke og ull i produksjonen av skjerf og sjal. Silke og ull er holdbare fibre som produseres uten at det brukes mange kjemikalier under råvareproduksjonen.

Til hver Becksöndergaard-kolleksjon produserer vi et utvalg produkter i organiske eller resirkulerte materialer, samt vesker i vegetabilsk farget skinn.