Retningslinjer for personopplysninger

Retningslinjer for personopplysninger

Becksöndergaard er et dansk selskap som produserer og selger moteklær og tilbehør. Vi eier og driver nettstedet www.becksondergaard.com, som betjener privatpersoner. Vi prioriterer personvern, og vi behandler og beskytter personopplysningene dine med omhu og konfidensialitet ved hjelp av egnede IT- og sikkerhetstiltak. Retningslinjene våre for personopplysninger beskrevet nedenfor gjelder for vår behandling av opplysninger om private kunder.

 

1. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Becksöndergaard Aps

Emdrupvej 26D

DK-2100 Copenhagen

Tlf.: +45 89 88 93 78

E-post: customerservice@becksondergaard.com

CVR-nummer: 26990564

 

2. Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger om deg i ett eller flere av følgende tilfeller:

– når du kjøper varer på nettet på becksondergaard.com

– når du registrerer deg for Becksöndergaards nyhetsbrev

– når du oppretter kundekonto på becksondergaard.com

– når du registrerer deg for Becksöndergaards kundeklubb/lojalitetsklubb (enten på nettet eller i Becksöndergaards fysiske butikker)

– når du deltar i en av Becksöndergaards konkurranser

 

Vi samler inn følgende opplysninger om deg for at vi skal kunne sende deg nyhetsbrevet vårt:

  • navn (fornavn og/eller etternavn)
  • e-postadresse (med passord til becksondergaard.com)
  • land

 

Vi samler inn følgende opplysninger om deg for at du skal kunne være kunde hos oss:

  • navn (fornavn og etternavn)
  • adresse (gatenavn og -nummer, postnummer, land)
  • leveringsadresse (hvis den skiller seg fra hovedadressen)
  • e-postadresse (med passord til becksondergaard.com)
  • fast-/mobiltelefonnummer

 

Vi registrerer bare de generelle personopplysningene som er nevnt ovenfor – vi registrerer aldri sensitive personopplysninger.


3. Bruk av personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ett eller flere av følgende formål:

– levering av varer som er bestilt i nettbutikken vår

– utsending av nyhetsbrev

– administrasjon av kundeklubb/lojalitetsklubb

– administrasjon av brukerkontoer/profiler

– deltakelse i konkurranser eller andre markedsføringsarrangement

– utsending av annet markedsføringsmateriell, inkludert invitasjoner til arrangementer, deltakelse i konkurranser og tildeling av koder

– holde oversikt over kjøpshistorikk

– statistikk (i anonymisert form)

– andre markedsføringsaktiviteter

 

Personopplysninger selges aldri til tredjeparter, med mindre dette skjer i forbindelse med en omstrukturering av selskapet eller med et fullstendig eller delvis salg av virksomheten. I en slik situasjon skal all overføring av opplysninger skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Vær oppmerksom på at vi bare kommer til å bruke personopplysningene dine til å sende ut markedsføringsmateriell dersom du tidligere har gitt uttrykkelig samtykke til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt via et av nyhetsbrevene du mottar.

Becksöndergaard fører statistikk om hvilke nettstedsområder brukerne våre besøker mest, samt om brukernes favorittprodukter. Disse dataene inkluderer ikke personopplysninger – opplysningene som samles inn, gir bare kunnskap om brukernes bruk av nettstedet som gruppe. Denne kunnskapen brukes til å forbedre nettstedet. Vi bruker slik anonymiserte opplysninger om alle våre brukeres navigering for å forstå hvordan brukerne våre som samlet gruppe bruker nettstedet becksondergaard.com. Vi gjør dette for å forbedre brukeropplevelsen. Vi selger ikke opplysninger om bruken av nettstedet vårt eller om navigeringen på det, og vi selger ikke opplysninger om deg eller om kjøpene eller produktpreferansene dine til tredjeparter.

 

4. Utlevering til andre behandlingsansvarlige

Personopplysningene dine leveres bare ut til lagringsanlegg og transportører, slik at vi kan levere produktene dine til deg (oppfyllelse av kontrakt). Opplysningene dine blir ikke gitt videre til andre behandlingsansvarlige eller til noen tredjepart uten din uttrykkelige tillatelse, men det kan under visse omstendigheter og i samsvar med loven være nødvendig å utlevere opplysninger til offentlige myndigheter.

 

5. Overføring av opplysninger til databehandlere

Hvis du har registrert deg som kunde, blir personopplysningene dine overført til Becksöndergaards samarbeidspartnere som leverer tjenester knyttet til ERP-vertsløsninger og utsending av nyhetsbrev. Disse samarbeidspartnerne behandler personopplysninger konfidensielt på vegne av Becksöndergaard og bare i henhold til den danske loven om behandling av personopplysninger og i samsvar med instruksjonene våre og med databehandlingsavtalene vi har inngått med disse partnerne.

 

6. Overføring til tredjestater

Personopplysningene dine blir under ingen omstendigheter overført til tredjestater utenfor EU-/ EØS-landene, men personopplysninger i e-postmeldinger eller elektroniske dokumenter, f.eks. brev, kan lagres av Microsoft Ireland Operations Ltd gjennom bruk av skydataløsninger.

 

7. Informasjonskapsler

I dag brukes informasjonskapsler på praktisk talt alle nettsteder, ettersom de utfører en gitt tjenestefunksjon og forbedrer opplevelsen for deg som kunde og bruker. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens IT-utstyr (PC, nettbrett, smarttelefon osv.) slik at utstyret kan gjenkjennes. Informasjonskapsler kan brukes til å samle statistikk om brukernes bruk av nettstedet og til å optimalisere nettstedets innhold. En informasjonskapsel er en passiv fil og kan dermed ikke samle informasjon fra brukerens datamaskin eller spre datavirus eller annen skadelig programvare.

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler her, i våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

 

8. Sikkerhet

Vi har iverksatt sikkerhetstiltak for å sikre at de interne prosedyrene våre oppfyller de høye sikkerhetsstandardene våre. Vi arbeider slik målrettet for å ivareta kvaliteten og integriteten til personopplysningene dine på best mulig måte. Alt internt utstyr og systemer er beskyttet mot virus, all intern pålogging og all Internett-trafikk er beskyttet med brannmurer, og trafikk via rutere til leverandører av vertsløsninger og til andre IT-tjenester krypteres ved hjelp av bransjestandardene SSH eller HTTPS.

 

9. Rettighetene dine

Du har rett til når som helst å:

– få innsyn i hvilken informasjon/personopplysninger som vi lagrer om deg

– få informasjonen/personopplysningene dine overført (rett til «dataportabilitet»)

– få informasjonen/personopplysningene dine rettet

– få informasjonen/personopplysningene dine slettet

– trekke tilbake samtykket ditt til at vi kan registrere/behandle personopplysningene dine

 

Du har disse rettighetene i henhold til EUs personvernforordning slik den er implementert i den danske nasjonale loven om personopplysninger («databeskyttelsesloven»).

Hvis du har spørsmål i tilknytning til dette, kan du ringe Becksöndergaard på telefon +45 3929 0050 eller sende oss en e-post: customerservice@becksondergaard.com

Se også nedenfor når det gjelder samtykke.

 

10. Sletting/retting av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger trenger å behandle dem for ett eller flere av formålene oppført ovenfor under punkt 3. Vi sletter opplysningene dine senest 6 år etter at du sluttet å handle, men for å overholde den danske regnskapsloven forbeholder vi oss retten til ikke å slette transaksjonsopplysninger (kjøpshistorikken din), men disse blir i så fall vil anonymisert dersom dette er mulig.

Vi sletter også opplysningene dine dersom du ber oss om det, i samsvar med rettighetene du har. Se punkt 9 ovenfor.

Du kan alltid be oss om å oppdatere, rette eller slette opplysningene dine ved å ringe oss på

+45 39290050 eller ved å sende en e-post til: customerservice@becksondergaard.com

Opplysningene kan imidlertid bli behandlet og lagret lenger, om mulig i anonymisert form, dersom annen lovgivning, f.eks. den danske regnskapsloven, tillater eller krever dette.

Dersom vi ikke umiddelbart kan imøtekomme ønsket ditt om å foreta sletting eller retting av opplysningene dine, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse innen fire uker, hvor vi angir en tidsramme for når vi kan slette/rette dem. All videre behandling skal ha rettslig grunnlag.

 

11. Endring og overføring av opplysninger

Hvis du vil utøve rettighetene dine knyttet til åpenhet, hvis du vil at vi skal overføre personopplysninger eller ønsker å få tilgang til eller innsyn i opplysninger om deg som vi har registrert eller behandler, kan du ringe oss på +45 3929 0050 eller sende en e-post til customerservice@becksondergaard.com

 

12. Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake samtykkene du har gitt. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykke til at vi kan behandle opplysningene dine, kan du ringe oss på +45 3929 0050 eller sende en e-post til customerservice@becksondergaard.com.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykke til å motta nyhetsbrev, kan du alltid klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet, eller du kan ringe oss på +45 3929 0050 eller sende en e-post til customerservice@becksondergaard.com. 

 

13. Lenker til andre nettsteder osv.

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder eller til integrerte nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers nettsteder eller deres praksis knyttet til innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre nettsteder, oppfordrer vi deg til å lese eierens retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger og andre relevante retningslinjer.

 

14. Klage

Skulle du være misfornøyd med en avgjørelse Becksöndergaard har tatt i forbindelse med personopplysningene dine, eller med hvordan vi behandler dem, kan du ringe oss på +45 3929 0050 eller sende en e-post til customerservice@becksondergaard.com. Du har i dessuten rett til når som helst å klage til det danske personvernorganet («datatilsynet»):

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

DK-1300 København K

Tel.: 33 19 32 00

Faks: 33 19 32 18

dt@datatilsynet.dk

 

Revidert 16. april 2019